Han snakker, og røven går, garn, makulatur, stol, (tegne)kul
He talks through his ass, yarn, shredded litterature, chair, black chalk