Lille volumen

Bidrag til Sophus Ejler Jepsens "Lille Kunsthal"
- oplag af tin-skulpturer, højde ca. 10 cm
Little Volume
Contribution to Sophus Ejler Jepsen's "Little Art Centre"
Edition of small tin sculptures, heigth app. 10 cm