Nålepude
Lille værk til Sidsel Falsig Pedersen af hendes novellesamling
SÅ MÅ VI SE
- på forfatterens opfordring.
Pin Cushion
Piece for the
Danish author
Sidsel Falsig
Pedersen made
out of her book
"Let's wait and
see" - on the
author's
request.