Lørdagsmosaik, glasmosaiksten, træ, fliseklæb
Doneret til initiativet Aktion Auktion til støtte for irakerne i Brorsons Kirke
Saturday Mosaic, glass mosaic stones, wood, cement
Donated to the initiative Action Auction to benefit iraqi refugies in Denmark.