3 plakater / fold-selv-skulpturer
fra udstillingen Tilløb til Rum - Billedhuggertegninger i Clausens Kunsthandel
3 posters / fold it yourself-sculptures
from an exhibition of sculpture sketches at Clausens Kunsthandel, Copenhagen