Sådan som jeg har modtaget ordene gennem øret e.... .......ind i anus genne. en tragt sådan
skal jeg give dem tilbage gennem ...... . .. ..... ...hed og så vidt muligt i samme r.........
Just as I have received the words through the ears o. ...... into anus through a funnel I shall return them .. ... ..... ...ity
and to the extent possible in the same o.....,
bronze
Bronze, foto: Erling Lykke Jeppesen