Der skal være vinduer og døre,
ellers er det ikke et hus