Måske findes der en meningsmur, som der findes en lydmur. Jeres
meddelelser til os er nu komplet meningsløse. Er vores forstå lige?
bronze
Maybe there is a meaning barrier just as there is a sound barrier. Your
messages to us are now completely meaningsless. Are ours comprehens ble?
bronze