Nogle gange er man nødt til at gå en længere omvej
blot for at vende tilbage til udgangspunktet
bronze
You sometimes have to take a long
detour only in order to return to
your point of departure
bronze