Skærm / Screen
træ, bejdse, makulatur / stained wood, shredded literature