Under de omstændigheder er jeg
bedst som mangel
Under those
circumstances I'm
better left out
Carrara marble,
metal.