Uvidenheden er den blødeste pude, patchwork, makulatur
Ignorance is the softest pillow, patchwork, shredded literature
foto: Erling Lykke Jeppesen