Man ved ikke, hvad man har, før man iste det, patineret bronze
You never know what you have until you ose it, patinated bronze