Retningsbestemt transport: væk
Directed transportation: away, wood