Retningsbestemt transport: ned
Directed transportation: down, plywood