Navnesammenfaldet mellem foden og foden
besværliggør forklaringen. Pas navnlig på
ikke at løfte foden og foden samtidigt.
The coincidence in names between the foot and the foot makes the explanation more difficult. Be especially
careful not to lift, at the same time, the foot and the foot, bronze, wood, coathanger